Arbetsvandringar 2021

<- SKÅNELEDEN

Björnamossa 29 juni

Skåneled-Kullaled 18 juni

Ängelholm-Vejbystrand
6 maj

Koarp-Björnamossa
22 april

Björnamossa 29 juni - I backen vid kraftledningen mellan Snibe Stua och Björnamossavägen har det blivit ett hårt slitage på leden efter några torra somrar. Efter förslag flyttades leden c:a 80 meter söderut, där det är lite mindre backigt.

Tack Lena, Christina; som tog bort märkningen på den gamla delen.
Tack Bengt, Göran A och Kristian; för röjningen och utmärkningen av den nya delen.

Thomas Holmqvist

Till toppen på sidan

Skåneled-Kullaled. - I dag den 18 juni 2021 blir nog en historisk dag för vandrarföreningen.

Det händer inte så ofta att vi får öppna en ny led. Kommunen ville ha hjälp av Engelholms vandrarförening att koppla samman Skåneleden med Kullaleden och det blev färdigt i dag.

Nu kan man vandra från Trafikverksskolans parkering till Utvälinge på en ny led som är c:a 7 km.

Text och bilder: Thomas Holmqvist

Till toppen på sidan

Ängelholm-Vejbystrand 6 maj - Torsdagen den 6 maj 2021 hade Engelholms vandrarförening arbetsvandring på Skåneleden mellan Ängelholm och Vejbystrand. Vi var 6 st. som gick 31 km. Det blev ingen målning för det regnade i natt, det får vi ta senare, utan vi bara röjde och bytade det som var sönder. Och så märkte vi om leden söder om Magnarps hamn där den nu går igenom en fårahage.

Tack: Kerstin, Bengt, Kristian, Göran och Bosse för er insats i dag!

Text och bilder: Thomas Holmqvist

Till toppen på sidan

Denna grabb mötte vi på leden. Han hade startat i Smygehamn för 4 dagar sedan. Målet var Dalarna till Midsommar och Treriksröset till hösten. Han tackade för att vi har röjt och markerat, så han hittade rätt och vi önskade honom lycka till.

Koarp-Björnamossa 22 april - Den 22 april hade vi arbetsvandring mellan Koarp och Björnamossa i soligt väder. Vi var 7 st. som gick 33 km och röjde leden och målade ledmarkeringar.

Tack: Jan-Anders, Bengt, Göran, Kristian, Bosse och Christina för er insats idag.

Thomas

Till toppen på sidan

Postadress:
Engelholms VF - Gång och Vandring
Kristian Kriblad, Harnackavägen 36
266 75 Hjärnarp

Kontakt:
Tfn: 070-619 06 95
E-post: kristian.kriblad@gmail.com