Klicka på bild/text för mer information.

Hem Föreningen Vandringsberättelser Kronoskogen Ottos runda Skåneleden Statistik Arkivet

Dagsresan till Store mosse

Det tog inte lång tid för resan till Store Mosse den 7 maj att bli fulltecknad. Det går dock fortsättningsvis att sätta upp sig på väntelistan, hälsar Christina.


Årsmöte 30 mars kl. 18:00 på Folkets Hus i Ängelholm

Styrelsen har på sitt senaste möte beslutat om förtäring på årsmötet i form av fika, oavsett vad som stått i kallelsen.


Vandrarprogram:

Där svårighetsgrad för vandringarna anges, avser 1 lättare och 5 mer krävande vandring.

STATISTIKFÖRARE
Marianne Sandberg, SMS 070-949 16 36 (helst), e-post i andra hand till marianne.sandberg@telia.com


Välkomna till EVF!

Du som inte redan har betalt medlemsavgiften för 2023 bör göra detta snarast, så att styrelsen i god tid kan upprätta röstlängd inför årsmötet den 30 mars, men också för att du ska vara olycksfallsförsäkrad genom Riksidrottsförbundet/Folksam.

Medlemsavgiften för 2023 är 100 kr och sätts in på EVF:s bankgiro 5439 - 2238.

Som ny medlem: Ange namn, personnummer, telefonnummer, adress och E-postadress!

EVF är anslutet till IdrottOnline, som är svensk idrotts egna verktyg för kommunikation och administration. EVF har överfört sitt medlemsregister till denna IT-portal och kompletterat uppgifterna med personnummer.

Främsta syftet är för att RF:s gruppolycksfallsförsäkring skall gälla, men också för att vi skall kunna bidra till korrekt statistik hos Skånes idrottsförbund och Riksidrottsförbundet, samt kunna bilda små studiecirklar (SISU-lärgrupper) för att utveckla verksamheten på olika sätt.

Observera att samtliga personuppgifter skyddas av Dataskyddsförordningen, GDPR.

Hemsidesappell

Vi som uppdaterar och i övrigt handlägger EVF:s hemsida kan bli sjuka eller råka ut för någon olycka eller sluta vara med i EVF. Det krävs således att någon kan hoppa in och vikariera/ta över.

Därför ber vi alla våra medlemmar att dels anmäla eget intresse, dels tänka efter om någon närstående kan komma på tal.
Det krävs datorvana, men manual finns och utbildningstillfällen kommer att ges.

Kontakta PeO Jansson, 070-601 70 21, perolof.jansson50@gmail.com, för mer information.


Föreningsstöd

Flügger Färg på Emblagatan i Ängelholm lämnar 20% i rabatt direkt i kassan till EVF:s medlemmar. Glöm alltså inte att framhålla ditt medlemskap!

Dessutom får EVF tillgodoräkna sig 5% på varje inköp tillhörande föreningens konto, som medlemmarna gör. Avräkning sker efter kalenderårets slut.


Aktuellt från styrelsen

Tidigare


Ta gärna del av EVF:s vandringspolicy, som nyligen har uppdaterats.


Beställ din nya vandrartröja och keps. Klicka för mer information.


Länk till EVF:s Google-kalender

Klicka här.


Svenska Gång- och Vandrarförbundet på sociala medier för den som vill nå aktuell information därifrån:

Hemsidan

Instagramsidan 

Facebooksidan 


E-postadresser:

Vandringsberättelser / bilder och andra meddelanden skickas till evfvandringar@gmail.com

 

Anmälan till vandringsresor sker till e-postadressen evfresor@gmail.com


Till toppen av sidan

Postadress:
Engelholms VF - Gång och Vandring
Kristian Kriblad, Harnackavägen 36
266 75 Hjärnarp

Kontakt:
Tfn: 070-619 06 95
E-post: kristian.kriblad@gmail.com